Välkommen till SFX Rör Stockholm AB!

SFX Rör erbjuder i princip alla tjänster inom VVS och traditionell rördragning. Via dotterbolaget Fix Specialeffekter har vi även bred erfarenhet inom specialeffekter och speciallösningar.