ROT avdrag

 

 Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

  • äger och som du bor i eller har som fritidsbostad

       eller

  • äger och som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Här följer ett utdrag från skatteverket på några av de arbeten vi utför och berättigar till Rot avdrag:

 

 

BADRUM
Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.

 

BADRUMSINREDNING
Byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion.

 

BERGVÄRME
Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BLANDARE

Byte av blandare ger rätt till skattereduktion.

 

KRANAR
Byte av kranar ger rätt till skattereduktion.

 

SANITETSPORSLIN
Byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion.

 

VATTENLEDNING
Nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.


VÄRMEPUMP
Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion. 

 

Läs mer om ROT-avdraget och de arbeten som berättigar ROT-avdraget på Skatteverkets hemsida.


Källa: Skatteverket